Trenčín24.sk
zľava pani učiteľka anglického jazyka Jaroslava Kadáková, PR manažérka pre McDonald's na Slovensku Lucia Poláčeková a pani riaditeľka Ing. Monika Bulková
Zdroj: McDonald’s
2 / 3