Najlepší na Trenčín24.sk

 1. Marek Vatral (43.8s) 100%
 2. Miloš Radena (51.29s) 80%
 3. Marek Vatral (62.65s) 80%
 4. Marek Vatral (19.26s) 70%
 5. Matej S (65.94s) 60%
 6. Tomas Rehaj (47.82s) 50%
 7. Marian Madivy (63.09s) 50%
 8. Marek Vatral (138.18s) 50%
 9. Marek Papiernik (69.65s) 40%
 10. Jarka Breznicka (82.44s) 40%

Najlepší hráči

 1. Marek Vatral (43.8s) 100%
 2. Miloš Radena (51.29s) 80%
 3. Marek Vatral (62.65s) 80%
 4. Marek Vatral (19.26s) 70%
 5. Matej S (65.94s) 60%
 6. Tomas Rehaj (47.82s) 50%
 7. Marian Madivy (63.09s) 50%
 8. Marek Vatral (138.18s) 50%
 9. Marek Papiernik (69.65s) 40%
 10. Jarka Breznicka (82.44s) 40%