Prienik do Ticha

V priestoroch Verejnej knižnice Michala Rešetku sa 7.októbra uskutočnilo pokrstenie poetickej knihy Prienik do Ticha od Štefan Kuzma.

Lenka Merava

Autor sa rozhodol pred tromi rokmi zmeniť svoj život a vrátiť sa k svojej tvorbe tak ako to chcel, keď mal 13 rokov. V tej dobe sa túžil stať spisovateľom. Obdobie roku 1968 mu to neumožňovalo.Roz­hodol sa pre inú spoločnosť. Poézii sa ale naďalej venoval, aj keď písal iba pre seba. Svoje právce sa rozhodol uvereniť nedávno. Pri tom zistil,že napísal viac ako 2000 básní. Z nich sa rozhodol uverejniť 725 vo svojich dvoch knihách Mlčanie nepokoja a Prienik do ticha. Z jeho poézie chce, aby si z nej čitateľ nič neodnášal. „Človek má poéziu v určitom čase. Poézia ho má vtiahnuť do atmosféry,pri­pomenúť mu čo sám prežil.Ak sa mi to podarí, tak sa ten človek, buď upokojí alebo nájde v sebe istotu a silu pre ďalší deň, ďalšie fungovanie. To je podľa mňa najviac čo poézia môže dať.V próze by som chcel usmerniť pozornosť na to, že dobro je skutočne to, čo nás má obklopovať a láska to čo nás má živiť,“ hovorí o vzťahu a cieli, ktorý má v poézii a próze.

**Život sa začal predierať milovaním Akoby včera a už sa zvečerniava nad zázračnou krajinou.

Rozprávať duši tie najtajnejšie priania, niekedy bolí, Svet schovaný v mlčaní, prenikol tichom básní.**

Štefan Kuzma

Podľa autora knihy Štefana Kuzmu je život tajomný. Ako uviedol najväčšie tajomno si ľudia uvedomia až oveľa neskôr. „Skutočne je v tom, že dokážeme prežiť každý deň bez toho,aby sme sa nechali na život nahnevať.Ak sa naň nahneváme,v tom prípade sme iba nepochopili cestu k tajomnu a k tomu čo nás na nej v budúcnosti môže čakať. Budúcnosť je tajomná, či sa nám to páči alebo nie, lebo je to okamih, chvíľa, ktorá všetko zmení.Ukáže nám tajomno,“ hovorí autor.

V súčasnosti pracuje na novej trilógii. Prvý diel sa predbežne volá Stratený Boh. Dej sa odohráva v ruku1989 a potom prechádza do súčasnosti. "Hovorí o našich tajných snoch a o všetkom čo nás v živote deprimovalo, hovorí o mmnohých veciach, ktoré sú medzi nebom a zemou, ktoré každý z nás vníma úplne inak. Nedajú sa hodnotiť ako vedecké, aj keď veľa ľudí si myslí, že o vede vie všetko a veda vie všetko. Nie je to tak.V druhej časti bude pokračovať súčasnosť, ale tretí diel bude až 2030, a tým aj prezentujem to čo asi bude v našom smerovaní ľudstva človeka ako takého a jeho putovanie v čase,“ hovorí o budúcej trilógii autor.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.