Filip Chudý Rôzne

Téma MHD v Považskej: Mestom schválený dokument radikálne škrty nespomína!

Renomovaní odborníci vypracovali pred dvoma rokmi pre naše mesto plán dopravnej obslužnosti, z ktorého sa malo vychádzať. Lenže ten o škrtoch nič nehovorí.

Ilustračný obrázok k článku Téma MHD v Považskej: Mestom schválený dokument radikálne škrty nespomína!
Zdroj: Dnes24.sk

V decembri 2016 vypracovala renomovaná inštitúcia Žilinská univerzita v Žiline Návrh plánu dopravnej obslužnosti mesta Považská Bystrica, pričom vo februári 2017 bol tento plán dopravnej obslužnosti prakticky jednohlasne schválený v mestskom zastupiteľstve. Jeho autormi sú odborníci z Katedry cestnej a mestskej dopravy, ktorá je súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na ŽU v Žiline.

Plán dopravnej obslužnosti je podkladom na udeľovanie dopravných licencií, na uzatváranie zmlúv o službách, na zostavovanie cestovných poriadkov a je tiež podmienkou pre čerpanie eurofondov. „Vychádza z podrobnej analýzy súčasného stavu a potencionálneho dopytu po dopravných službách. Analýza sa zameriava na oblasť obyvateľstva mesta a okresu Považská Bystrica, vekovú a vzdelanostnú štruktúru, sieť materských, základných, stredných škôl, lokalizáciu zdravotníckych zariadení a hospodársko-ekonomické charakteristiky mesta,“ píše sa v tlačovej správe mesta z februára 2017 k tomuto plá­nu.

„Plán dopravnej obslužnosti je základný dokument, ktorý definuje minimálnu, resp. odporúčanú úroveň ponuky služieb verejnej dopravy v danom území, ktoré patrí do zákonnej kompetencie príslušnej samosprávy,“ povedal predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský, pričom rozhovor s ním o tom, čo si myslí o zmenách v našej MHD, si môžete prečítať v odkaze nižšie.

Plán dopravnej obslužnosti hodnotí aj súčasnú úroveň poskytovaných dopravných služieb a porovnáva ich s požiadavkami na tieto služby. Tiež navrhuje rámcové postupy zamerané na skvalitňovanie služieb v tejto oblasti. „V závere Plán dopravnej obslužnosti mesta Považská Bystrica obsahuje rámcové organizačno-technické opatrenia, z ktorých by bolo potrebné v budúcnosti vychádzať pri plánovaní konkrétnych činností a z ktorých treba vychádzať pri budúcom rozhodovaní,“ uviedlo naše mesto vo februári 2017.

Mesto Považská Bystrica pred dvoma rokmi uvádzalo, že treba z plánu dopravnej obslužnosti v budúcnosti vychádzať pri rozhodovaní, lenže v ňom sa nič o radikálnom škrtaní liniek a spojov, resp. o výraznom zdražovaní nehovorí. „Neodporúčame zvyšovať cenu cestovného v MHD Považská Bystrica,“ doslovne uvádzajú odborníci zo ŽU v Žiline. Pričom v pláne dopravnej obslužnosti nájdete aj túto vetu: „Riešitelia navrhujú ponechať súčasné počty zastávok, počet liniek a ich trasovanie, nakoľko ich znížením by sa zhoršila súčasná dopravná obsluha MHD.“

Naopak, odborníci odporúčajú napríklad to, aby sa zlepšila ponuka spojov najmä vo vzťahu k obsluhe vlakov zastavujúcich na Železničnej stanici v Považskej Bystrici a liniek prímestskej autobusovej dopravy a diaľkových liniek autobusovej dopravy. Pričom odporúčanú aj to, aby spoje MHD čakali na príchod vlaku. Tiež odporučili zlepšiť koordináciu a nadväznosť spojov MHD. Podľa odborníkov je potrebné posilniť dopravnú obslužnosť nemocnice najmä v pracovné dni čase od 7:00 do 14:00.

Zhrnutie návrhov a opatrení pre MHD Považská Bystrica

Uvádzame ich presne tak, ako sú uvedené v Pláne dopravnej obslužnosti mesta Považská Bystrica.

Organizačno-technické opatrenia

  • O1: Zavedenie systematickej koordinácie cestovných poriadkov MHD na zmeny cestovných poriadkov vlakovej dopravy a prímestskej resp. aj diaľkovej autobusovej dopravy k tomu istému dátumu s cieľom zabezpečiť spoje MHD ku každému vlaku na železničnej stanici Považská Bystrica.
  • O2: Posúdenie rozšírenie počtu zastávok až do priemyselnej zóny Považská Bystrica a niektorých nepokrytých obývaných častí katastrálneho územia.
  • O3: Zavedenie preferencie mestskej hromadnej dopravy v meste Považská Bystrica.
  • O4: Pre zrýchlenie MHD zvýšenie počtu zastávok na znamenie na najmenej vyťažených zastávkach.
  • O5: Zabezpečiť inštaláciu cestovných poriadkov MHD aj v priestoroch Železničnej stanice Púchov.
  • O6: Zvážiť po zavedení preferenčných opatrení v MHD Považská Bystrica na najvyužívanejších linkách zavedenie nového cestovného poriadku s garanciu odchodu z východiskovej zastávky a zavedenie pravidelného intervalu medzi spojmi napr. v dopravných špičkách s cieľom skrátiť dobu cestovania.

Potreba investícií

  • IN1: Rekonštrukcia a modernizácia Autobusovej stanice Považská Bystrica na moderný prestupový terminál medzi MHD a autobusovou dopravou a rýchle prepojenie MHD na železničnú stanicu a P+R, B+R, K+R.
  • IN2: Investície do nového bezpečného a ekologického vozidlového parku MHD, vybaveného modernými informačnými systémami, klimatizáciou, WiFi a pod. Prípadne zmena vybavovacieho systému – zavedenie nástupu/výstupu všetkými dvermi, pri ktorých budú inštalované zariadenia na označenie cestovných lístkov.
  • IN3: Riešenie stavebných úprav zastávok autobusovej dopravy s cieľom zrýchliť vybavenie cestujúcich na zastávkach, zastávkove pruhy, debarierizačné úpravy a rekonštrukcia resp. výstavba nových prístreškov, nové označníky zastávok MHD a inštalácia informačných systémov pre cestujúcich.

Napriek týmto návrhom od odborníkov sa má v Mestskom zastupiteľstve Považská Bystrica vo štvrtok 28. februára o 13:30 rokovať o zmenách v MHD (škrtanie liniek a spojov, zvyšovanie cestovného…). O jednotlivých veciach sme vás informovali vo viacerých článkoch na túto tému,

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Považskej Bystrice a okolia

Majiteľ MDS o rekonštrukcii autobusovej stanice

Zdroj: Dnes24.sk

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM