Marek Vatraľ Správy Samospráva

Trenčianski mestskí poslanci zasadnú druhýkrát vo volebnom období: Riešiť budú aj tieto zmeny

Od komunálnych volieb uplynuli tri mesiace a mestskí poslanci opäť zasadnú na Radnici mesta Trenčín. Na programe je nielen úprava rozpočtu na tento rok...

Ilustračný obrázok k článku Trenčianski mestskí poslanci zasadnú druhýkrát vo volebnom období: Riešiť budú aj tieto zmeny
Zdroj: Marek Vatraľ / Dnes24.sk

Primátor Mesta Trenčín zvolal na stredu 13. februára 2019 o 9.30 hod. do Radnice mesta Trenčín druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Poslanci budú v stredu prejednávať v 22. bodoch viaceré dôležité témy. Dozvieme sa meno nového náčelníka Mestskej polície v Trenčíne, ale hovoriť sa bude aj o Návrhu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021.

PROGRAM

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Informácia o základných finančných ukazovateľoch Mesta Trenčín k 31.12.2018
 • Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta
 • Návrh Programového rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2019 – 2021
 • Majetkové prevody
 • Návrh na vymenovanie náčelníka MsP v Trenčíne
 • Návrh novelizácie Štatútu mesta Trenčín
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín na kalendárny rok
 • Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa Mesta Trenčín do rád škôl, školských zariadení a Mestskej školskej rady
 • Návrh na zriadenie dočasnej komisie MsZ v Trenčíne „Cyklokomisia“
 • Návrh na schválenie zástupcov Mesta Trenčín do orgánov spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s.
 • Návrh novelizácie Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Trenčíne
 • Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
 • Program odpadového hospodárstva mesta Trenčín na roky 2016 – 2020
 • Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za 1. a 2. polrok 2018
 • Návrh na doplnenia Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na obdobie I. polroka 2019 na základe podnetu na vykonanie Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v Základnej škole na ul. Bezručova ul. 66 v Trenčíne, kontrolované obdobie: rok 2018
 • Návrh na schválenie uzatvorenia Dodatku č. 19 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave na území mesta Trenčín a v súvisiacich oblastiach uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, akciová spoločnosť
 • Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na poskytnutie elektronických komunikačných služieb: „Telekomunikačné služby“
 • Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku (zákazky) na dodanie tovaru – výpočtovej techniky, komunikačnej techniky a súvisiaceho príslušenstva
 • Interpelácie
 • Rôzne
 • Záver

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trenčína a okolia

Sledujte nás aj na Instagrame

Foto: ilustračné

Pozrite si aj fotogalériu z ustanovujúceho zastupiteľstva v Trenčíne.

Ustanovujúce zastupiteľstvo v Trenčíne: Primátor a poslanci skladali sľub
41
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie